Fundur með samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

Oddvitar og sveitarstjórar sveitarfélaganna áttu fund með samgöngu-og sveitarstjórnarráðherra þann 5. maí til að fylgja eftir áherslum Húnvetninga sem ræddar hafa verið við þingflokka á Alþingi á undanförnum viku. 

Ráðherra voru kynnt áform um stofnun Umhverfisakademíu á Húnavöllum sem bjóði upp á nám í umhverfisfræðum og óskað eftir stuðningi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga við stofnun félagsins. Ráðgjafanefnd Jöfnunarsjóðs mun eiga fund með fulltrúum sveitarfélaganna mánudaginn 10. maí þar sem verkefninu verður fylgt eftir. 

Mest áhersla var lögð á það forgangsverkefni Húnvetninga að byggja upp og leggja slitlag á eftirfarandi héraðs- og tengivegi, en hluti þeirra er nánast tilbúinn undir bundið slitlag. 

  • Skagavegur um Skaga um 12 km.
  • Þingeyrarvegur um 6 km.
  • Svínvetningabraut um 27 km.

Húnvetningar vilja skýra forgangsröðun um uppbyggingu héraðs- og tengivega í sýslunni á árunum 2021-2025.

Ráðherra gat upplýst að framkvæmdir við Skagastrandarveg og Þverárfjallsveg verða boðnar út í maí og framkvæmdir hefjast í sumar.